Финансиране на клубовете по интереси по Дейност 6 на проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 4790/21.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ВАЖНО! Авансово финансиране на клубовете по интереси.

Във връзка с финансирането на клубовете по интереси, в профила на училището (директор) е добавено поле за банковата сметка. Моля внимателно да сверите и попълните данните!

Авансовото финансиране се определя на база броя ученици в сформираните клубове по интереси и е в размер на 40% от предвиденото общо финансиране (135 лв. на ученик, успешно завършил участието си). За да получите авансово финансиране следва да са изпълнени две условия: – клуба по интереси да има добавени ученици, програма и започнати занятия – директора да е въвел и запазил данните за бюджетната банкова сметка на училището Краен срок за попълване на информацията – 24.02.2020 г. (понеделник).

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта – Ралица Войнова на електронен адрес [email protected] и тел. 02/9356067.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД