Фондация „Енчо Керязов” ще връчи тринадесетите годишни награди за постигнати успехи от ученици в областта на образованието, изкуството и спорта

Изх. № РУО1-2197/25.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-74/22.01.2024 г., вх. № РУО1-1882/23.01.2024 г. Ви уведомявам, че до 10 февруари 2024 г. Фондация „Енчо Керязов“ приема предложения за номиниране на талантливи ученици, вкл. ученици със специални образователни потребности, до 18-годищна възраст от общински, държавни и частни училища в Република България в категориите: „Образование“, „Изкуство“, „Спорт“ и „Млад иноватор“. За първа година е въведена и категорията „Млад иноватор“. Тя има за цел да подкрепи и отличи ученици, които демонстрират умения в практическото приложение на природните науки, математиката и информационните технологии.

Номинациите се присъждат за постигнати успехи през 2023 г. – постижения и отличия от световни, европейски и национални форуми: ученически олимпиади в сферата на образованието, фестивали по изкуства и спортни състезания, вкл. отличия, спечелени на форуми и събития, част от календара на Министерство на образованието и науката.

Предложенията за номиниране на ученици може да се подават от ръководствата на училища; училищни настоятелства и обществени съвети към образователните институции; читалища и школи по изкуствата; центрове за работа с деца; национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации; персонално от учители и треньори.

Предложенията се подават чрез създадената форма на адрес: https://enchokeryazov.org/kandidatsvai/, която включва: формуляр за съответната категория; мотивационно писмо от кандидата или писмо за подкрепа от номиниращата институция, треньор, учител и др.; сканирани документи и снимки на спечелените награди.

За всяка категория ще се излъчат по трима призьори, които ще получат плакети и целеви парични награди от партньори на фондацията.

Победителите във всяка категория ще получат дизайнерски приз и парична премия за финансиране на участие в определен от тях конкурс или състезание.

Церемонията по награждаването,  с която по традиция започва ежегодният спектакъл „Нощ на звездите”, създаден в чест на призьорите в Годишните награди, ще се проведе на 1 юни 2024 г. в зала „Арена София“ от 19:00 ч.  |

За допълнителна информация: Светлана Коджебашева – координатор на Фондация „Енчо Керязов“, тел. 0888715188, e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията   на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г. на началника на РУО – София-град)