Форум „Готови за света“

Изх. № РУО1-6140/06.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Фондация „Международната Награда на херцога на Единбург“ с вх. № РУО1-6040/06.03.2020 г., Ви уведомявам, че провеждането на Форум „Готови за света“ на 13 март 2020 г. се отлага за месец май 2020 г.

За допълнителна информация: Евгения Ковачева – експерт-връзки с обществеността, e-mail [email protected], тел.: +359 895 113 304.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД