Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“

Изх. №РУО1-8718/14.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-07963/08.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 23 март 2024 г. от 11.00 до 18.00 ч. в Sofia Ring Mall ще се проведе Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“ 2020-2024 г.

Инициативата е насочена към ученици от VII до XII клас, както и към техните родители и учители, към студенти и всички, които търсят ново начало и нова професия. Събитието се организира от Фондация „За добрите примери в бизнеса“, в партньорство със Sofia Ring Mall. Инициативата е подкрепена от проект „Дуално обучение в България“/GОDUАL и Дамска бизнес общност, с подкрепата на БТПП, Център за кариерно ориентиране и консултация – гр. София и др.

Желанието на организаторите е чрез форума  да запознаят аудиторията с различни професии, с техните особености, необходими знания и умения за практикуването им и възможностите за реализация. Целта на форума е да даде ориентир на младите хора в личния им избор за развитие, да ги срещне лице в лице с професионалисти от различни сфери и да ги мотивира да живеят и да се реализират успешно в България.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД