Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“

Изх. № РУО1-21729/06.07.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21401/05.07.2023 г. Ви уведомявам, че  на 23.03.2024 г., в Sofia Ring Mail ще се проведе Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“

Инициативата е насочена към ученици от VII до XII клас, както и към техните родители и учители, към студенти и всички, които търсят ново начало и нова професия. Професиите ще бъдат представени от дами, всяка професионалист в своята област. Събитието се организира от Фондация „За добрите примери в бизнеса“, в партньорство със Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), Проект „Дуално обучение в България“/GОDUАL и Дамска бизнес общност и с подкрепата на БТПП, Център за кариерно ориентиране и консултиране – София и други финансови и нефинансови институции.

Желанието на организаторите е чрез форума  да запознаят аудиторията с различни професии, с техните особености, необходими знания и умения за практикуването им и възможностите за реализация. Целта на форума е да даде ориентир на младите хора в личния им избор за развитие, да ги срещне лице в лице с професионалисти от различни сфери и да ги мотивира да живеят и да се реализират успешно в България.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД