Форум с директори и заместник-директори на столични детски градини на тема „Модели за плавен преход на децата от семейната среда към детската градина“

Изх. № РУО1-8368/21.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година Ви уведомявам, че на 25.02.2022 г. ще се проведe онлайн форум с директори и заместник-директори на столични детски градини на тема „Модели за плавен преход на децата от семейната среда към детската  градина“.

С оглед капацитета на виртуалната зала на РУО – София-град, моля във форума да се включи по един представител от детска градина, като допълнително ще получите линк за достъп.

 

Приложение:

  1. Програма на форума.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД