Форум „Хоризонти на всички“ на ЧСУ „Увекинд“ на 9.03.2024 г.

Изх. № РУО1-7267/01.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на ЧСУ „Увекинд“, с вх. № РУО1 -40769/19.12.2023 г., Ви уведомявам, че училището организира форум „Хоризонти на всички“, като съпътстваща дейност по проект на тема „ Мир у дома, мир в света“, в рамките на Националния конкурс „Глобално училище в действие“ на БПМР /Българска платформа за международно развитие/.

На събитието са поканени всички училища, които биха искали да обменят добри практики в областта на устойчивото развитие и правата на човека, бежанците и миграцията. Форумът ще се проведе на 9.03.2024 г. /събота/ от 9.30 до 16.30 ч. в ЧСУ „Увекинд“, ул. „Владаиска“ № 48.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД