Фотоконкурс на тема „България“

Изх. № РУО1 – 2853/02.02.2023 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1667/20.01.2023 г., Ви уведомявам, че Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“, гр. Бургас обявява фотоконкурс на тема „България“ за ученици от V до XII клас. Конкурсът е част от фестивал „Шарено котле“, който читалището организира за осма година. Крайният срок за изпращане на снимките е 15 май 2023 г.

За допълнителна информация: НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1985“, тел.: 0895506219.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие във фестивала.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД