Хакатон за създаване на нестандартни и креативни кампании за повишаване на медийната

Изх. № РУО1- 30123/28.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29693/26.10.2020 г. на ДЗЗД „Обучение“ Ви уведомявам, че Асоциацията за развитие на София и ДЗЗД „Обучение“ организират хакатон (технологично събитие за разработване на софтуерни проекти за кратко време) за създаване на нестандартни и креативни кампании за повишаване на медийната грамотност в периода 16 – 22 ноември 2020 година.

В хакатона могат да участват ученици на възраст от 15 до 19 години, които учат в едно и също училище. От всяко училище може да се формира само един отбор с ръководител – учител от училището или родител на ученик от училището.

Наградният фонд е 9000 евро. Хакатонът ще бъде хибриден и стартира на 16 ноември 2020 онлайн. До финал ще бъдат допуснати 5 отбора, избрани от жури и 1 отбор, избран от публиката онлайн. На 22 ноември 2020 година в София ще се проведат финалите присъствено, ако ситуацията в България го позволява, а в противен случай – дистанционно. Отличените отбори ще трябва да реализират кампаниите до 10 март 2021 година. Срокът за регистрация за участие е 11 ноември 2020 година.

Повече информация за хакатона и самата регистрация можете да намерите на адрес: https://in-eduproject.eu/civik-hackathons-all/civik-hackathons-bulgaria.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД