ХАКАТОН SMARTOURISМ.BG 2019

Изх. № РУО1-28761/08.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27951/30.09.2019 г., Ви уведомявам, че ХВХ Консултинг ЕООД, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство и Катедра „География на туризма“, и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, организират за втора поредна година хакатон smartourisМ.bg за ученици и студенти от туристическия, архитектурния и технологичния сектор. Участниците ще имат възможност да представят своите идеи, проекти и прототипи по време на Третата национална конференция smartourisМ.bg, която ще се проведе на 17-18.10.2019 г. в Експоцентър „Флора“ в гр. Бургас.

Регистарция за участие в хакатона е на адрес: www. smartourism.bg/registation-hackathon/ в срок до 14.10.2019 г.

Приложение:

  1. Покана ХАКАТОН smartourisМ.bg 2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД