ХХХ-та юбилейна конференция на БАПА

Изх. № РУО1-21534/05.07.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-20826/03.07.2023 г. от Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), Ви уведомявам, че XXX-та юбилейна международна конференция на БАПА ще се проведе в периода 09.09.-10.09.2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. В рамките на конференцията е включено и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация на учителите по английски език, което е съвместна инициатива на Издателска група „Просвета“ и БАПА и дава възможност за получаване на 1 квалификационен кредит. Обучението е на тема:‘Teach English Differently’ и е насочено към учители по английски език в гимназиален етап.

Условия за участие и регистрация в конференцията може да откриете на: http://www.beta-iatefl.org

Моля да сведете информацията до учителите по английски език в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД