ХХ Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен 2023

Изх. № РУО1 – 2567/31.01.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Пловдив с вх. №РУО1-2144/26.01.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на ХХ Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен 2023, организиран от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив, Регионално управление на образованието – Пловдив и Националния дворец на децата. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г.

Заявки за участие се приемат в периода 01.02. – 12.03.2023 г.

Моля да информирате учителите и учениците от поверената Ви образователна институция относно възможността за участие в конкурса.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД