ХХIХ Национална конференция по литература, история и философия на тема „Битие и време“

Изх. № РУО1-6607/25.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6375/23.02.2021 г., Ви уведомявам, че в рамките на традиционния си Пролетен салон на изкуствата СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна организира ХХIХ Национална конференция по литература, история и философия на тема „Битие и време“, която ще се проведе ОНЛАЙН на 23.04.2021 г. от 10.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията за конференцията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД