ХХI традиционен панаир по проект „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия

Изх. № РУО1-3488/10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) с вх. № РУО1-3295/07.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 21.02. 2020 г. (петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч. в Зала 5 на Интер Експо Център, град София, на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 147 ще се състои ХХI традиционен панаир по проект „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия. В панаира ще вземат участие 58 учебни банки, учебни застрахователни компани и учебни фирми на НТБГ с 800 ученици от X, XI и XII клас.

Учебно-тренировъчната дейност осмисля практическото обучение на учениците в гимназията през последните 20 години и е превърната в запазена марка на високо качество на образованието, предлагано от НТБГ. Проектът е с дългогодишна история и продължава да е актуален и иновативен, като през всяка учебна година се допълва с нови и различни учебни предприятия, в резултат на креативността на учениците на НТБГ. Хиляди ученици са преминали обучението си по този проект, създадени са стотици учебни предприятия, осигурено е участието в десетки състезания по света в САЩ, Швейцария, Франция, Германия, Австрия, Финландия, Испания, Словакия, спечелени са стотици награди.

НТБГ е член на световната мрежа на учебните предприятия PenInternational и участник, който има най-голям брой титуловани учебни предприятия в света.

НТБГ кани всички ученици от седми клас, които имат интерес да продължат обучението си в НТБГ, и техните родители да посетят събитието, което би им дало по-пълна представа за формите и начините на обучение в Националната търговско-банкова гимназия.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за посещение на ХХI панаир на НТБГ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД