ХІ-та Национална конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“

Изх. № РУО1-27137/31.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-27012/30.08.2023 г. на „Нимеро“ ООД, Ви уведомявам, че на 05.09.2023 г. от 9:00 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе ХІ-та Национална конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“. Тази година на фокус ще бъдат темите за изкуствен интелект (AI) и игровизация и ползите им в образованието. По време на събитието ще бъдат демонстрирани най-новите възможности на водещите български образователни платформи „Classbuddy“ и „Енвижън“. Ще бъдат разгледани реални примери от класните стаи и подходи, които дават добри резултати за повишаване на успеха на учениците.

Конференцията ще бъде открита от г-жа Наталия Митева – зам.-министър на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1905/29.08.2023 г.

на началника на РУО – София-град)