Х МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема „Диалогьт в образованието – сьвременност и перспективи“

Изх. № РУО1-18606/16.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-17023/06.07.2020 г. Ви уведомявам, че Департаментьт за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани желаещите директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти за участие в Х МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема „Диалогьт в образованието – сьвременност и перспективи“.

Форумът ще се проведе на 13 и 14 ноември 2020 г. в сградата Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Заявки за участие се приемат до 16 октомври 2020 г. Организационният комитет има готовност да съобрази формата за провеждане на събитието с всички мерки и препоръки за ограничаване на опасността от разпространение на COVlD-19.

Повече информация и заявка за участие можете да намерите на интернет страницата на Департамента – www.diuu.bg