Х Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

Изх. № РУО1-20590/22.06.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-204/17.06.2021 г., с вх. № РУО 1-20035/17.06.2021 г., приложено Ви изпращам статут и програма на Х Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, организиран с подкрепата на Община Варна, Държавна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР, БДЖ, Вестник „България сега“ (Чикаго) и Италианския културен институт. Фестивалната програма ще се осъществи в гр. Варна в периода от 30 юни до 03 юли 2021 година.

Фестивалът се провежда в две конкурсни програми – национална и международна. Право на участие имат деца и младежи на възраст до 25 години. Категориите, включени в конкурсната програма са: кино и телевизия, анимация, мултимедия, фотография, анимация, като в рамките на фестивала се провежда и песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“.

Повече информация за фестивала може да се намери на сайта: https://arlekinfest.com/ .

 

Приложение:

  1. Програма на Х Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“.
  2. Статут на Х Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД