Х Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

Изх. № РУО1-17162/01.06.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16347/27.05.2021 г. Ви уведомявам за предстоящо десето юбилейно издание на Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, който ще се проведе от 30 юни до 3 юли 2021 г. в гр. Варна.

Фестивалът за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2021 се осъществява със съдействието на община Варна и Държавна агенция за българите в чужбина.

Право на участие имат деца и младежи на възраст до 20 години в две направления – майсторски класове и уъркшоп и конкурсна програма. Заявки за участие се приемат до 10 юни 2021 г. чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: https://arlekinfest.com/

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на фестивала във Вашата образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2021.
  2. Програма на Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2021.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД