Х Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”

Изх. № РУО1-2464/18.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2334/15.01.2021 г., Ви уведомявам, че на 15 февруари изтича крайният срок за участие в Х Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”. Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката, Община Варна, Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

Целта на конкурса е да се засили интереса на учениците към историята на България. През настоящата година темата, по която трябва да работят децата, е „Архитектурни паметници на Българското Черноморие”. Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училища, извънучилищни звена, читалища и школи. Класирането на участниците ще се извършва в 4 възрастови групи. Крайният срок за подаване на творбите по куриер изтича на 15.02.2021 г. Регистрацията за участие е задължителна .

Статутът на конкурса и заявките за участие (формуляр за регистрация) са публикувани на електронен адрес: http://odk-varna.com в раздел „Конкурси“, „Национални конкурси“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД