ХIХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“

Изх. №РУО1-37646/16.11.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37097/11.11.2021 г. приложено Ви изпращам статут на ХIХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“, организирана от Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе. Конкурсът цели да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“ и е насочен към деца и ученици на възраст от 6 до 18 години.

Творби се изпращат съгласно регламента на конкурса до 28 януари 2022 г.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Формуляр за участие.
  2. Статут на ХIХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД