ХI Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

Изх. №РУО1-18027/13.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-177/12.05.2022 г., вх. №РУО1-17636/12.05.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо единадесето издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, който ще се проведе от 22 до 25 юни 2022 г. в гр. Варна. Мотото на фестивала е „Светът в моите очи“.

Фестивалът за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2022 се осъществява с подкрепата на община Варна и Държавна агенция за българите в чужбина.

Право на участие имат деца и младежи на възраст от 15 до 29 години, като могат да участват индивидуално или в група в следните категории: кино и телевизия, уеб сериали, анимация, мултимедия, медиен продукт, създаден в периода на провеждане на фестивала. В рамките на фестивала се провежда песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“. В настоящото издание на фестивала е включен нов тематичен сегмент от филмовата програма на екологична тема „Да спасим морето“.

Заявки за участие се подават чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: https://arlekinfest.com/.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на фестивала в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2022.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД