ХII Национално състезание „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства

Изх. № РУО1-12645/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Смолян с изх. № АД-01-319/03.05.2023 г., с вх. № РУО1-12590/03.05.2023 г., Ви уведомявам, че в град Девин от 2 до 4 юни 2023 г. ще се проведе ХII-то издание на Националното състезание „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас съвместно с ТУ-София, ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив, Американски университет в България, УниБИТ и РУО – Смолян.

Направленията в които учениците се състезават са: „Game DEV“, „Презентация“, „Видеоклип“, „Графичен дизайн“, „Дизайн на сайт (UI&UX)“, „Фотография“, „Програмиране“ и „Front-end Development“.

Формата под която участват учениците в състезанието е индивидуална, както и само в една категория. В категории „Game DEV“ и „Програмиране“ участниците могат да се състезават в отбори, като броят на членовете на един отбор е най-много 3 (три) и не е задължително отборът да е от едно училище и от един и същи клас. Отборът се обявява в деня на състезанието пред квесторите и журито.

Учениците от VII клас се състезават в самостоятелна възрастова група, в която участват само ученици от VII клас. Участниците от VIII до XII клас са в една възрастова група.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия, за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от професионалисти, изявени експерти в състезателните области и успяващи, млади българи – тук и сега в България! Както и специализирани беседи/дискусии с учителите придружаващи учениците.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на тел. 02-44-84-0-84. Срок за заявка за участие от 3 до 15 май 2023 година в сайта на състезанието www.az-moga.bg.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД