ХII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 1944/ 24.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/ 23.01.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 1798/ 23.01.2020 г., Ви уведомявам, че от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г. в Благоевград ще се проведе ХІI Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград, и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти.
Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Проектите в направленията Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 02.03.2020г. само  на електронен адрес [email protected] . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.
  До 10.03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 13.03.2020 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.
За  допълнителна информация:
VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538 – канцелария.
За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева, зам. – директор.

Приложения:

 1. РЕГЛАМЕНТ (reglament7SU-2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-81/20.01.2020 г.

  на министъра на образованието и науката)