ХVI Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2023“

Изх. № РУО1-30835/26.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Кърджали, с вх. №РУО1-30524/25.09.2023 г., Ви уведомявам, че за шестнадесета поредна година в гр. Кърджали ще се проведе Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2023” на 04 ноември 2023 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври. Тази проява е включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2023/2024 г.

Националният празник на детското изкуство включва:

  • Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“ (право на участие имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.);
  • Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“ (право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас).

Срокът за изпращане на конкурсните материали е 20.10.2023 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурсите в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“.
  2. Статут на Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“.
  3. Програма.
  4. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД