ХVIII Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“

Изх. № РУО1-34805/07.12.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34543/04.12.2020 г., Ви уведомявам, че Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе, организира ХVIII Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“.

Конкурсът цели да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“, както и да подпомага развитието на детското творчество и въображение.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 18 години, разделени в следните възрастови групи:

  • І група – ПГ – ІV клас (6 – 10 г.);
  • ІІ група – V – VІІІ клас (11 – 14 г.);
  • ІІІ група – ІХ – ХІІ клас (15 – 18 г.).

Всеки участник може да изпрати до 3 (три) произведения в предпочитано направление – изящно или приложно. Рисунките трябва да са на картон с размер 35/50 см. Техниката е по избор.

Конкурсните материали се изпращат съгласно регламента на конкурса на адрес:

гр. Сунгурларе – ПК 8470

област Бургас

ул. „Георги Димитров“ № 6

ЦПЛР-Общински детски комплекс Сунгурларе

За конкурса „Свети Трифон Зарезан“

Краен срок за получаване на творбите – 29 януари 2021 година. Важи датата на пощенското клеймо.

За контакт и информация:

Диана Гурева – 0878680102; 05571/5549; e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Заявление за участие.
  2. Статут на ХVIII Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД