ХXII Национален фестивал на детската книга

Изх. № РУО1-541/ 10.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-377/ 09.01.2020 г. Регионална библиотека „Сава Доброплодни уведомява, че ХXII Национален фестивал на детската книга ще се проведе от 11 до 13 май 2020 г. в град Сливен. Инициативата е подкрепена от Министерството на културата, община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга“, Държавна агенция за българите в чужбина.

Моля да информирате за събитието учителите и учениците от Вашето училище и да  съдействате за включването им в конкурсите.

 

Приложения:

  1. Обява за Национален литературен конкурс „Неразказани истории на един ловец на приключения“.
  2. Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД