Център за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет

Изх. № РУО1-29526/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Тракийски университет с вх. № РУО1-28744/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Центърът за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет осъществява проучване на тема „Роля на програма Еразъм+ във взаимодействието между образованието, обучението и младежта и света на професионалното развитие“.

За участие в изследването, в срок до 18.10.2019 г. следва да попълните онлайн анкета на адрес: https://forms.gle/vAr8ag8ByjZTFPF96

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД