Четвърти ГИС ден за образование

Изх. № РУО1-34743/07.12.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО 1-34527/04.12.2020 г., Ви уведомявам, че на 11 декември 2020 г. (петък) от 14 часа до 16 часа ще се проведе онлайн четвъртият ГИС ден за образование, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 18 ноември 2020 г.

Тематиката на образователния семинар е посветена на България, ГИС технологиите и образованието. Събитието ще включва лекционна и дискусионна част и е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и за учители по география, природни науки и информационни технологии.

Участието в събитието е след предварителна регистрация в срок до 9 декември 2020 г., включително или до запълване на местата. Регистрационната форма е достъпна на сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu

Програмата за събитието ще бъде обявена на сайта на Космическо училище.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД