Четвърти национален ученически конкурс „Времена и будители”

Изх. № РУО1-5740/02.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5592/01.03.2023 г., Ви уведомявам, че Национален музей на образованието в партньорство с Регионално управление на образованието – гр. Габрово, обявява Четвърти национален ученически конкурс „Времена и будители”, посветен на 145 години от Освобождението на България, 120 години от Илинденско-Преображенското въстание, 115 години от Независимостта на България и 110 години от Балканската война.

Приложение:

  1. Регламент
  2. Постер.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД