Четвърто издание на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“

Изх. №РУО1-10368/28.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-9749/22.03.2024 г. Ви уведомявам, че стартира четвъртото издание на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2024, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. Инициативата е безплатна, като право на участие има всеки млад човек на възраст от 15 до 29 години, който живее в София.

Записването е електронно с подаване на Информационна карта и Декларация за съгласие за обработване на лични данни, в срок до 17.04.2024 г. на e-mail – [email protected].

Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и обмяна на опит. Тематичните направления за създаване на иновативни идеи през 2024 г. са пет: Екология и градска среда, Наука и иновации, Изкуство и култура, Спорт и здравословен начин на живот и Животни в риск. Участниците ще разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. Екип на администрацията ще съдейства с организацията, логистиката и популяризиране на проектите.

В рамките на четвъртото издание на Академията младежите ще участват в обучения и практики. Програмата предвижда менторските сесии и практиките да се провеждат в периода  20 април – 29 юни 2024 г. /най-често съботните дни/ в Софийската лаборатория за иновации  /Sofia Lab/ – ул. Сердика № 1, ет. 3. Предвидена е и възможност за отдалечен достъп.

Пълна информация за новото издание на инициативата е публикувана на: https://www.sofia.bg/en/academy-2024

За контакт: Надежда Герова – гл. експерт, отдел „Младежки дейности“, тел. 0896 847 451, [email protected]

 

Приложение:

  1. Презентация и постер.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката/