Четиринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-21502/08.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново организират на 4 и 5 юли 2022 г. в град Велико Търново Четиринадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”.

През настоящата година се навършват 140 години от откриване на първата детска градина в гр. Свищов, което бележи и началото на развитието на системата на предучилищното образование в България.

Националната научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка” е част от дейностите по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация”, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции”, Дейност 4 „Организиране и провеждане на образователни изследвания, форуми и конференции“.

Условията за участие в конференцията са описани в приложената към писмото покана.

Заявки за участие с кратък видеозапис на педагогическа ситуация или на избран елемент от нея, с приложено кратко текстово описание на представената педагогическа практика, която включва най-малко нейните цели, задачи и постигнати резултати, се подават в РУО – София-град до 12.00 часа на 20.06.2022 г.

Желаещите да присъстват на конференцията без представяне на педагогическа практика поемат своите разходи и могат да направят регистрацията си в срок до 24.06.2022 година на следния линк: https://forms.gle/vAWc6PhppeMAx37d9 , като сами осигуряват престоя си в град Велико Търново. Броят на участниците, които не представят педагогически практики е ограничен.

Одобрените участници ще бъдат уведомени от организаторите.

 

Приложения:

  1. Покана и предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

 / съгласно заповед № PД02-1603/07.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град/