Четиринадесети Национален исторически конкурс, организиран от фондация „Ценности“

Изх. № РУО1-36063/06.11.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-36028/06.11.2023 г. Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ стартира XIV-я Национален исторически конкурс за ученици от VIII до XII клас на тема „Медиите в българската история – изследване на тяхната роля, влияние, история“.

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Фондация „Ценности“: www.values.bg

Моля да сведете информацията за конкурса и възможността за участие на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/