Шеста национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, съвместно със Синдиката на българските учители

Изх. № РУО1-26916/23.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-250/27.07.2021 г., вх. № РУО 1-25046/ 27.07.2021 г., Ви уведомявам, че в периода от 11 до 13 октомври 2021 г. в х-л „Св. Спас“ – гр. Велинград, ще се проведе шестата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научно-практическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

– провеждане на национален конкурс за представяне  на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;

– осъществяване на шестата национална конференция в гр. Велинград на 11-13 октомври 2021 г.

Командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията, се предоставят от бюджетите на детските градини и на училищата, в които работят.

 

Приложение:

  1. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД