Шести национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Изх. № РУО1-5348/ 20.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4778/15.02.2024 г. от РУО – Велико Търново Ви уведомявам, че Община Свищов и Средно училище „Димитър Благоев“, гр. Свищов организират Шести национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на 1 юни 2024 г. в град Свищов. Могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения. Срокът за подаване на заявки за участие е 12 април 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за инициативата в поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Статут.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД