Шестнадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1-4138/16.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3668/13.02.2023 г. от доц. д-р Марияна Николова – декан на факултет “Математика и информатика” на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Ви уведомявам, че на 12 март 2023 г. ще се проведе Шестнадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика“ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” със съдействието на Регионално управление на образованието – Велико Търново и Съюза на математиците в България – секция “Великотърновски университет”.

Информация за турнира може да се следи и на страниците: http://www.math-vt.com/ и https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2802&zid=164.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за турнира.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД