Шесто състезание по компютърна лингвистика

Изх. РУО1-12145/ 15.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11769/11.04.2024 г. на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН Ви уведомявам, че Шестото състезание по компютърна лингвистика ще се проведе онлайн на 28.04.2024 г. от 10.00 до 13.00 ч. чрез Образователната платформа на Института за български език. Състезанието е подходящо за ученици в прогимназиален и гимназиален етап и има за цел да разкрие изследователските им способности, както и познанията на учениците по български и чужди езици, математика и информатика. От участниците не се изисква специализирана подготовка. От 2024 година състезанието по компютърна лингвистика е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН.

До 10:00 часа на 28 април 2024 г. желаещите да участват в състезанието следва да се регистрират в Образователната платформа на Института за български език, да се запишат за участие на същия линк и да попълнят въпросника за лични данни.

Победителите ще се определят от комисия от изявени учени и изследователи в областта на компютърната лингвистика. Резултатите ще бъдат обявени на 30 април 2024 година, на страницата на състезанието, както и на Образователната платформа на Института за български език към БАН. За победителите са предвидени грамоти и награди, които ще бъдат връчени на 8 май 2024 година в Дома на Европа в гр. София (или изпратени по пощата).

Линк към предходните състезания: https://dcl.bas.bg/cl_competition/

При въпроси с регистрацията имейл: [email protected]

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище за състезанието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Станислав Георгиев

началник на руо – София-град

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град)