Юбилейни изложби в Националния музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1-1131/16.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-918/15.01.2020 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието – Габрово отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище с две юбилейни изложби – „Учебниците на Габровското училище – основа на новобългарското образование“ и „Българското училище – образование и възпитание чрез правила“.

Изложбите могат да бъдат посетени до края на месец февруари, като входът е свободен.

Заявки за посещение се подават на тел. 066 806 461.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД