Юлска лектория по природни науки

Изх. № РУО1-20491/29.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам програма на 29-та Юлска лектория по природни науки „Съвременни направления на природни науки“, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“.

Моля да информирате учителите по природни науки в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД