Юлска лектория по природни науки

Изх. № РУО1-26813/07.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание информация за юлската лектория по природни науки. Пълна информация за лекторията е публикувана  на сайта на Софийски клон на Съюза на физиците в България.

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/ulska-lektoria

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД