22. Национален конкурс „Млади таланти“

Изх. № РУО 1 – 5712/ 02.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерството на образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти“. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

Биология

Химия

Информатика

Инженерни науки

Материалознание

Математика

Медицина

Физика

Социални и хуманитарни науки

Екология

Тази година 22. Национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе в периода 27 – 29 април 2020 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2020 г. на имейли: [email protected] и на [email protected] .

Класиралите са на първите три места в Националния конкурс представят България на европейския конкурс за млади учени (EUGUS), който  е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение и ще се проведе през месец септември в Испания.

За участието в двата форума участниците получават парична награда в размер на 1500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science 2020 г., което ще се проведе през месец юли 2020 г. в Румъния.

Три проекта получават поощрителни награди по 1000 лв.

Регламент и регистрационна форма за участие са публикувани на страницата на МОН, раздел „Наука“ – конкурси.

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да съдействате за тяхното участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД