29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

От 20 до 24 юни 2022 година в ДГ 126 „Тинтява“ се проведе седмица по БДП.

Да пазим живота и здравето на нашето бъдеще е основна наша цел. Пътят към нея задължително минава през обучение в разпознаване и спазване на правила и норми на поведение в и извън детската градина. В седмицата на безопасността на движение по пътищата взеха участие деца от всички възрастови групи. Те показаха своите умения и навици за безопасно придвижване, като участваха в различни инициативи.

Проведе се конкурс за детски рисунки и апликации на тема „ Аз се движа безопасно“. Разходки по тротоара и пресичане на пешеходна пътека и кръстовище. Запознаване с професията Полицай.

Празник под надслов „Моето безопасно детство“. Викторина между 3 и 4 група.
Всички деца показаха, че знаят основните правила за движение. Децата от двата отбора отговаряха на въпроси свързани с правилата за движение по пътищата. Бъдещите първокласници отговаряха на гатанки, рецитираха стихове по темата и пяха песни за безопасното движение. За доброто си представяне участниците във викторината получиха награди.

В игрите показаха колко много знаят за пътните знаци, пътната маркировка и поведението на децата при пресичане на уличното платно, както и правила за безопасно поведение в превозно средство.

Бъдещите първокласници обобщиха и затвърдиха знанията си за тротоар, пешеходна пътека, кръстовище. Демонстрираха безопасно поведение на улицата на площадката по БДП в двора на детската градина. Децата вече познават добре правилата за движение по улицата, защото им предстои да ходят самостоятелно на училище и да бъдат активни участници в движението.

Децата си припомниха и затвърдиха знанията и уменията си за ориентиране в пътната среда, усвоени през учебната година. Децата знаят много за пътните знаци, за ролята на светофара, за правилата за пресичане, за каране на велосипед на безопасно място.

“Светът е толкова голям

и можеш да го опознаеш сам.

И няма нищо страшно и опасно

когато с правилата си наясно!“

Възпитаването и изграждането на умения и навици в децата да се опазят живи на пътя стои в основата на обучението по БДП в предучилищна възраст.