Национална програма „Отново заедно”

Рег. № РУО1-25118/29.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ

ИЛИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОТНОВО ЗАЕДНО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

         

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо № 9105-247/24.06.2022 г., с вх. № РУО1-24549/27.06.2022 г. Ви уведомявам, че с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

През 2021/2022 и 2022/2023 г. отново ще се изпълнява Националната програма „Отново заедно” за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.

Във връзка с т. 9 от Националната програма „Отново заедно” Ви уведомявам, че окончателните плащания към училищата с одобрено финансиране през 2022 г. по националната програма ще се предоставят след представяне на сключения договор/и с туроператор/и и попълнена справка за извършените фактически разходи.

Приложено изпращам образец на справка за извършените фактически разходи, която да ползвате.

Договорът и справката за окончателното плащане се изпращат по установения ред.

Документите се изпращат от училищата по електронен път в МОН на адрес: [email protected].

За повече информация може да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 738; e-mail: [email protected] и г-жа Нурселин Казак, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 758; e-mail: [email protected].

            Приложения:

  1. Справка за предоставеното финансиране и фактически извършените разходи по Национална програма ”Отново заедно”    

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД