29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

Изх. № РУО1-15490/25.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областна администрация София с вх. № РУО1-13702/11.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да популяризирате по подходящ начин материали, свързани с четири визии за онагледяване на някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя, изпратени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по повод 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Приложения: 4 визии (01, 02, 03, 04)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД