ДО

Г-ЖА ИРЕНА ФИЛИПОВА,

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА

122. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

 

   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФИЛИПОВА,

 

В динамиката на днешното забързано Време сякаш хората загубиха своята чувствителност към другия, към неговата болка и страдание. Възрастните забравиха за своята отговорност към живота, здравето, възпитанието на децата. Ние – учителите, не сме огледалото на тези тенденции, а апостолите на вярата в доброто, отдадените мисионери на знанието и отговорните воини на справедливостта! Този образ на ИСТИНСКИЯ УЧИТЕЛ Вие, госпожо Филипова, показахте на едно беззащитно дете и на цялото общество на 21 февруари 2020 година в столичния автобус № 404. Вашата своевременна и професионална реакция за защита на едно дете и топлата дреха на друго дете, подадена от една истинска майка в автобуса, са надежда, че все още обществото ни е живо, че пулсът на неговата моралност не е заглушен, и ни дават вяра, че доброто все пак е по-силната страна на нашето личностно изражение.

Приемете моята благодарност за Вашата проявена съпричастност и професионална отговорност, за високия морал и съхранените ценности! Целият екип на Регионално управление на образованието – София-град винаги е разчитал на подкрепата Ви и Ви уверявам, че с респект за проявената гражданска позиция изказва признателност за защитено име на българския учител.

От сърце Ви желаем да се радвате на уважението на поколения ученици, родители, учители, директори и общественици! И нека Вашият пример бъде урок по доблест за цялото ни общество!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД