48-ма Национално конференция на обучението по физика на тема „Ядрената енергетика в образованието по физика“

Изх. РУО1 – 3924/ 13.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на физиците в България, вх. № 4136/ 14.02.2020 г., Ви предоставям информация за Младежката научна сесия по време на 48-ма Национална конференция на обучението по физика на тема „Ядрената енергетика в образованието по физика“. При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям първото съобщение за конференцията, както и информация за Младежката научна сесия.

Приложения:

  1. Първо съобщение 48-ма Национална конференция на обучението по физика на тема „Ядрената енергетика в образованието по физика“
  2. Информация за младежката научна сесия

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД