49. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1- 5235/ 26.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-71/ 25.02.2020 г. с вх. № РУО 1-5011/ 25.02.2020 г. Ви информирам, че в периода от 13 до 17 април 2020 г. в курорта „Златни пясъци“ ще се проведе 49. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ).

Основна част от програмата е в секция по образование, в която учители, университетски преподаватели и изследователи изнасят доклади и научни съобщения по въпроси на методиката на обучение по учебните предмети математика, информатика и информационни технологии.

Предвидени са дискусии относно учебни програми, планове и изпити по математика в основното и средното образование, както и за ДЗИ по информатика и информационни технологии.

За участниците са посочени квалификационни курсове, за които с добавено присъствено обучение могат да се получат кредити.

Пълна информация за конференцията е публикувана на сайта на СМБ http://www.math.bas.bg/smb/.

Моля да информирате учителите математика, информатика и информационни технологии и заинтересованите ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД