53. международен епистоларен конкурс за млади хора

Изх. № РУО1- 8877/15.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-71/08.03.2024 г., вх. №РУО1-8040/08.03.2024 г., Ви уведомявам за провеждането на националния етап на 53 международен епистоларен конкурс за млади хора, иницииран от Всемирния пощенски съюз и организиран от „Български пощи“ ЕАД. През 2024 година конкурсът е под надслов „На своите 150 години Всемирният пощенски съюз служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светът се е променил изключително много. Напишете писмо до бъдещите поколения за света, който се надявате да наследят.“

Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 9 до 15 години. Крайният срок за изпращане на съчиненията е 29 март 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Правила за организиране и провеждане на конкурса.
  2. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД