УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Отново е 15 септември – денят, в който родното училище повежда нашите деца по пътя на  познанието. Денят, в който мъдростта на възрастните среща неопитността на младите и заедно формират съвкупност от знания и енергия, насочена към бъдещето.

Днес с вълнение първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг. Посрещаме ги в една необикновена и различна обстановка. Не се страхувайте, мили първокласници, от изпитанията, защото ще бъдете подкрепяни  с грижа и внимание от Вашите учители и родители. Надявам се да намерите своето място в училище, да срещнете нови приятели и да откриете колко привлекателна е науката!

На по-големите ученици, които вече вървят уверено по  пътя към познанието, към предизвикателствата на утрешния ден, пожелавам да посрещат и преодоляват с усмивка всяко препятствие, да надскочат страховете си и да повярват, че заедно ще се справим.

Необичаен е днешният първи учебен ден и за всички педагогически специалисти. Натоварени с отговорността да образоват и възпитават младите, но и да опазят здравето им в тази трудна ситуация, всички с вълнение и нетърпение започват новата учебна година с надеждата, че усилията им няма да са напразни. Българският учител доказа, че  изграденото с любов остава завинаги. Уважаеми колеги, нека освен знания да предадем на нашите ученици и уроци по човечност и търпимост!

Уважаеми родители, всички желаем нашите деца да растат здрави и щастливи, да бъдат  уважавани, да се чувстват защитени в училище. Вашата подкрепа, разбиране и ангажираност ще ни помогнат да успеем да се справим с предизвикателствата на утрешния ден.

Пожелавам на всички ученици, учители и родители преди всичко здраве, вяра в способностите и оптимизъм, че няма неизпълнима задача.

 

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

НА ДОБЪР ЧАС!

 

София, 15 септември 2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД