A NOUS LE CINEMA

Отлично представяне на кино-ателието на 3.ж клас на 81.СУ „Виктор Юго“ на международния кинофестивал във Висбаден.  Нашият филм  „TOUCH“ получи високата оценка лично от Ален Бергала – уважаван в международен мащаб кинокритик,  кинопедагог, режисьор, есеист, учредител на програмата „Киното – сто години младост“ и автор на ежегодните киновъпроси, по които киноателиетата работят.

Най-малките кинотворци на фестивала не само бяха проявили  креативност и бяха изпълнили отлично кинозадачата за център/ децентър в киното, но и показаха презентационни умения по време на дискусията, посветена на нашия филм, взеха участие с въпроси и коментари и за филмите на останалите киноателиета.

Срещата във Висбаден на третокласниците с деца и младежи от различни култури и етноси беше урок по мултикултурно и мултиетническо общуване.

С благодарност към партньора ни Arte Urbana collectif – координатор на програмата за България и ментора на ателието – режисьора Мария Дачева.