COVID – 19 Предизвикателството на нашето време

На 08.05.2020 г. от 13.00 ч в електронната среда на MS Teams на 30.СУ „Братя Миладинови“ се проведе заключителният етап на мултидисциплинарния проект на учениците от XI класове „COVID – 19 Предизвикателството на нашето време“. На събитието, в реално време, присъстваха училищното ръководство на 30.СУ, 60 ученици от XI класове на училището; учители, гости: държавен експерт от МОН; старши експерти от РУО София-град; доц. М.Георгиева от Института по молекулярна биология; представители на СБУ; на Коалиция за медийна грамотност; на Асоциация Родители; журналист от в. „Капитал“, родители на учениците – общо над 75 участници.

От 20.03. до 30.03.2020 г. учителите в гимназиален етап на 30.СУ по Биология и ЗО, по Химия и ООС, по Физика и астрономия, по География и икономика, по Философски цикъл, по Английски език и по ФВС екипно разработиха проектна задача за единадесетокласниците от три паралелкии. Към учениците бе отправено предизвикателството да участват в своеобразни кризисни екипи, чиято основна задача бе в заключителна фаза да предложат своебразна „Пътна карта“ от работещи мерки за преодоляване на предизвикателството на нашето време COVID – 19. Поемайки тази отговорна „експертно-управленска“ роля, младите ни специалисти, учениците,  направиха задълбочени проучвания по темата и подложиха на критична оценка огромен обем от информация, която в основата си бе на английски език. В хода на четиридесетдневната работа по проектните цели, учениците сблъскваха мнения, идеи, становища, понякога доста разгорещено в десет екипи, всеки от които защити свой проект, а журито на учителите излъчи трите най-успешни продукта. Те представиха на 08.05.2020 г. обобщените факти и тенденции по темата. В крайна сметка решенията на учениците се обобщиха в единна препоръка –  „Пътна карта на мерките“ срещу COVID-19.

Учениците получиха поздравления за задълбочената и качествена работа от всички присъстващи и гости. В качеството и на експерт по темата, с особено вълнение, доц. Георгиева от Института по молекулярна биология даде изключително висока оценка на адекватната интердисциплинарна работа. От цялостната работа на екипа учители и ученици може да се направи изводът, че такъв тип проектна работа успешно развива уменията на младите хора за изследователски дейности, за критичен анализ и вземане на решения със стратегическо значение.

Линк към записа от събитието